ΕΛΛΑΣ

Τηλ: 2252123 Διεύθυνση: Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ Πέρα Χωριό, Λευκωσία Κύπρος