Δέσπω Αντωνίου

Τηλ: 22109047 Διεύθυνση: Σποράδων 48Α, 2303 Λακατάμια, Λευκωσία Σημειώσεις: έναντι υπεραγοράς Ιωαννίδη Κύπρος