ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τηλ: 2310200322

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 128, Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία