Αδαμίδης Α. – Αδαμίδου Μ. Ο.Ε.

Τηλ: 2551021444

Διεύθυνση: Μητροπολίτη Ιωακείμ, Καβύρη 36, Αλεξανδρούπολη

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, and Θράκη