ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡ.ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

Τηλ: 2310699318

Διεύθυνση: ΦΙΛΥΡΑΣ 7 ΤΚ 57013 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Σημειώσεις:

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΗΝΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ)

Ελλάδα and Μακεδονία