Αιχμαλωτίδου θεοδώρα δημ.

Τηλ: 2310323072

Διεύθυνση: Προφήτη ηλία 73, θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία