ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΑΣΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ

Τηλ: 2108942628

Διεύθυνση: Φαίδρας 6 , Γλυφάδα

Σημειώσεις:

(Υπάρχει και δεύτερη είσοδος ακριβώς εκεί που ξεκινάει η οδός Λαζαράκη)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα