ΑΡΗΣ ΤΕΡΙΔΗΣ

Τηλ: 25340872

Διεύθυνση: Λεοντίου A 181, Λεμεσός

Κύπρος