ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Τηλ: 2541022605

Διεύθυνση: Σαράντα Εκκλησιών 2β, Ξάνθη

Ελλάδα, Θράκη, and Ξάνθη