ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλ: 2332051115

Διεύθυνση: Γιαννακοχώρι, Νάουσα

Ελλάδα and Μακεδονία