ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ

Τηλ: 2103227854

Διεύθυνση: Χαιρεφώντος 10, Αθήνα (Ακρόπολη - Πλάκα)

Σημειώσεις:

(Πλησίον μετρό Ακρόπολη)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα