ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλ: 2106801560

Διεύθυνση: Φιλίππου λίτσα 17 χαλάνδρι

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα