ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Τηλ: 21049 58072

Διεύθυνση: Π. Ράλλη 154, Νίκαια

Σημειώσεις:

(Έναντι Γ.Ν. ΚΡΑΤΙΚΟΥ)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα