ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ

Τηλ: 2106624599

Διεύθυνση: Χρ. Ζωίτσα 24, Κορωπί

Σημειώσεις:

Πλ. Αγάλματος

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα