ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΩΛΙΝΑ

Τηλ: 2310452703

Διεύθυνση: Γεωρ. Γεννηματά 17B ΤΚ 55132, Καλαμαριά

Ελλάδα and Μακεδονία