ΓΙΟΥΤΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Τηλ: 2382022694

Διεύθυνση: Τσακμάκη 68, Γιαννιτσά

Σημειώσεις:

(Έναντι ΙΚΑ)

Ελλάδα and Μακεδονία