ΓΚΑΝΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλ: 2310664261

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 63, Πολίχνη Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία