Γ. Δ. ΜΠΑΦΙΤΗΣ

Τηλ: 2108313407

Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας 91, Πατήσια (Άγιος Νικόλαος)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα