Γ. ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ: 2810243796

Διεύθυνση: Λ. Καλοκαιρινού 253-255, Ηράκλειο

Ελλάδα and Κρήτη