Γ. ΣΙΔ ΓΚΙΟΚΑΣ

Τηλ: 2102476279

Διεύθυνση: Π. Δήμα 3 Ολυμπιακό Χωριό, Αχαρναί

Σημειώσεις:

(Θρακομακεδόνες)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα