ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλ: 2551053464

Διεύθυνση: Παλαιολόγου 32, Αλεξανδρούπολη 68 100

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, and Θράκη