ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλ: 2109930972

Διεύθυνση: Ηρώς Κωνσταντοπούλου 40, Ηλιούπολη

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα