Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ & Σία Ο.Ε.

Τηλ: 2245041164

Διεύθυνση: ΦΡΥ, Κάσος

Ελλάδα and Νησιά Αιγαίου – Ιονίου