ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ

Τηλ: 2610338188

Διεύθυνση: Τρικάλων 32, Πάτρα

Σημειώσεις:

(Όπισθεν Λαδοπούλου)

Ελλάδα and Πελλοπόνησος