ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΚΛΟΥ

Τηλ: 22730942

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Βαθύ, Σάμος, 83200

Νησιά Αιγαίου – Ιονίου