ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΡΟΥ

Τηλ: 2310463526

Διεύθυνση: Γρ. Ταβάκη 1, Θέρμη Θεσσαλονίκης

Ελλάδα and Μακεδονία