ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ: 2273022000

Διεύθυνση: Καπετάν Σταμάτη 3 Βαθύ Σάμου

Ελλάδα and Νησιά Αιγαίου – Ιονίου