ΕΛΛΗ ΜΕΤΑΞΑ

Τηλ: 2106038060

Διεύθυνση: Αγ. Χριστοφόρου 8, Πικέρμι

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα