Εμινίδου Τατιάνα

Τηλ: 2310438797

Διεύθυνση: Αιγαίου 3 - Καλαμαριά

Ελλάδα and Μακεδονία