ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΠΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

Τηλ: 2247028388

Διεύθυνση: Λακκί Λερος

Νησιά Αιγαίου – Ιονίου