ΕΡΥΦΙΛΗ ΚΑΝΑΒΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλ: 2310319088

Διεύθυνση: Βούλγαρη 39, Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία