ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΩΓΑΣ

Τηλ: 2241036977

Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 33, Ρόδος

Νησιά Αιγαίου – Ιονίου