ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Τηλ: 2531023758

Διεύθυνση: Πλατεία Ειρήνης 12, Κομοτηνή

Ελλάδα, Θράκη, and Κομοτηνή