Θ. ΠΑΤΣΟΥΡΗ Ι.ΜΑΛΑΚΑΣΗ

Τηλ: 2109560246

Διεύθυνση: Ελ.Βενιζέλου 154, Καλλιθέα

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα