ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Τηλ: 2310732139

Διεύθυνση: Γιαννακόπουλου 15 & Θερίσσου γωνία, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης

Ελλάδα and Μακεδονία