ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Τηλ: 2341022822

Διεύθυνση: 21ης Ιουνίου 57, Κιλκίς

Ελλάδα and Μακεδονία