ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΚΥΡΟΣ

Τηλ: 2108981969

Διεύθυνση: Ι. Μεταξά 7 & Α. Παπανδρέου 14, Γλυφάδα

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα