ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Τηλ: 2102465432 & 2110120889

Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 23, Aχαρναί

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα