ΚΑΛΑΪΝΤΖΗΣ Γ. – ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΟΥ Σ.

Τηλ: 2510222014

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρίας 9, Καβάλα

Ελλάδα and Μακεδονία