ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΠΑΣΧΑΛΗ

Τηλ: 2610317694

Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου πρατσικα 111 Ψάχου, Πάτρα

Ελλάδα and Πελλοπόνησος