ΚΑΛΛΙΌΠΗ ΗΛ. ΜΑΝΙΑ

Τηλ: 2106925966

Διεύθυνση: Μουσών 1Α, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Σημειώσεις:

(Eίσοδος για Παλαιό Ψυχικό δίπλα στο μαιευτήριο ΛΗΤΩ έναντι Πρεσβείας ΙΣΡΑΗΛ)

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα