ΚΑΛΟΒΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΗ ΠΑΥΛΟΣ

Τηλ: 2310231441

Διεύθυνση: Π. Μελά 33 Θεσσαλονική

Ελλάδα and Μακεδονία