ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλ: 2102111194

Διεύθυνση: ορφανίδου 42 και καριωτάκη αθήνα

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα