ΚΑΜΠΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

Τηλ: 2102626067

Διεύθυνση: Λεωφ Α. Παπανδρεου 115, Ιλιον

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα