ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ κ ΣΙΑ Ε.Ε

Τηλ: 21044 10333

Διεύθυνση: Λεωφ. Ειρήνης 107, Πέραμα

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα