ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Τηλ: 2221028599

Διεύθυνση: Καραμουρτζούνη 1, Χαλκίδα

Ελλάδα and Στερεά Ελλάδα