ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλ: 2351025463

Διεύθυνση: Κύπρου 9, κατερίνη

Ελλάδα and Μακεδονία