Καρακιουλάκης Χαράλαμπος

Τηλ: 2310927851

Διεύθυνση: Οστροβου 24 Κάτω Τούμπα, θεσσαλονίκη

Ελλάδα and Μακεδονία