ΚΑΡΑΝΤΖΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ

Τηλ: 2331039989

Διεύθυνση: Καβάσιλα Ημαθίας

Ελλάδα and Μακεδονία