ΚΑΡΜΕΛΙΑ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ

Τηλ: 25954525

Διεύθυνση: Δημητσανας 5, Κάτω Πολεμίδια

Κύπρος